Eil. Nr St. nr I vairuotojas (vardas, pavardė) First driver II vairuotojas (vardas, pavardė) Co driver Markė Make/Model Kauno ruduo 2019 įskaita LAMRČ IV etapo įskaita Admi-nistra-cinės kom. Techni-kinės kom.